23/11/2020 | 10:27, Lượt xem: 4,896

 

VĂN BẢN

STT

Số hiệu

Trích yếu nội dung

Loại văn bản

Ngày ban hành

 

Kế hoạch số 296/2020/KHPH

Kế hoạch phối hợp Giữa các phòng nghiệp vụ trong công tác kiểm sát bản án, quyết định thi hành án của Tòa án nhân dân và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Kế hoạch

23/11/202

1

Viết bình luận

* Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email.
{{fullname}}
Cập nhật: {{created}}
{{message}}