23/03/2022 | 21:33, Lượt xem: 2,321

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

TỔ CHỨC ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THEO TINH THẦN HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XIII)

 

Sáng ngày 17/3/2022, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị,Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số50-KH/TU ngày 10/3/2022 của Thành ủy Thủ Dầu Một về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Đồng chí Nghiêm Đức Hưng - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một chủ trì và trực tiếp triển khai, quán triệt các nội dung của Hội nghị. Toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng của chi bộ tham dự hội nghị đầy đủ, nghiêm túc.

 Qua học tập nội dung của Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII,Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trịvà các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Mộtđã góp phầngiúp cán bộ, đảng viên và quần chúngnâng cao nhận thức về tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay.

Sau đợt học tập,chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một sẽ xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn tổ chức cán bộ, bộ máy và hoạt động của đơn vị theo nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương, theo chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, bảo đảm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của Viện kiểm sát nhân dân; thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với công bằng, công lý. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, liêm, chính, chí công, vô tư, vừa giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng. Đồng thời, chủ động nhận diện, ngăn chặn những cán bộ, đảng viên, quần chúng có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm./.

Nguồn tin: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Viết bình luận

* Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email.
{{fullname}}
Cập nhật: {{created}}
{{message}}