13/03/2022 | 12:06, Lượt xem: 1,563

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, nhằm đánh giá đúng việc chấp hành pháp luật trong việc đưa các Bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật ra thi hành đảm bảo lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

Vừa qua, Phòng kiểm sát Thi hành án Dân sự, Hành chính (Phòng 11) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Giáo.

Đoàn kiểm tra đang kiểm sát hồ sơ thi hành án của Chi cục THADS huyện Phú Giáo

Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động Thi hành án đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Giáo thời gian trực tiếp kiểm sát 30 ngày làm việc kể từ ngày 25/02/2022.

Thành viên Đoàn kiểm sát gồm có: Đồng chí Bồ Hữu Tường, Trưởng phòng 11, làm Trưởng đoàn; Đồng chí Ngô Học Vấn– Phó Trưởng phòng 11, làm Phó trưởng đoàn, cùng các thành viên: Đồng chí Phan Thành Kiệt- Viện trưởng Viện KSND huyện Phú Giáo, Đồng chí Nguyễn Phương Linh- Kiểm sát viên Viện KSND huyện Phú Giáo và Đồng chí Nguyễn Duy Anh – Kiểm tra viên Phòng 11.

Đoàn kiểm sát trực tiếp tiến hành kiểm sát tổng số việc thụ lý (số việc/số tiền). Trong đó bao gồm số việc/ số tiền đã giải quyết (hồ sơ đã thi hành án xong, hồ sơ ủy thác, hồ sơ đình chỉ, bán đấu giá, cưỡng chế, kê biên thi hành án...) và tổng số việc/ số tiền chuyển kỳ sau (hồ sơ đang thi hành án, hồ sơ hoãn, tạm hoãn thi hành án, tạm đình chỉ, chưa có điều kiện thi hành án,...). Đồng thời, Đoàn kiểm sát trực tiếp tiến hành kiểm sát việc xử lý, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tổ chức thi hành án dân sự trong thời gian qua của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Giáo.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn Kiểm sát

Nguồn tin: Duy Anh- Kiểm tra viên Phòng 11, Viện KSND tỉnh Bình Dương

Viết bình luận

* Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email.
{{fullname}}
Cập nhật: {{created}}
{{message}}