Thống kê truy cập

Hôm qua : 43
Hôm nay : 56
Đang online : 25
Lượt truy cập : 321.587

Liên kết

29/10/2021 | 8:27, Lượt xem: 13,991

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

Chiều ngày 25/10/2021, tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, đồng chí Phạm Ngọc Ẩn – UVBTV Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ trao tặng Giấy khen cho Chi bộ Viện KSND thành phố Dĩ An và đồng chí Nguyễn Bá Linh – Kiểm sát viên vì đã có thành xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 – 2021).

Đồng chí Phạm Ngọc Ẩn – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao tặng Giấy khen cho Chi bộ và đồng chí Nguyễn Bá Linh

Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh, Chi bộ Viện KSND thành phố Dĩ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 (khóa XII) về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, gắn với việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; mối quan hệ giữa cấp uỷ và cơ quan chặt chẽ, nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng; phát huy được ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đáp ứng với yêu cầu cải cách tư pháp. Hoạt động của cơ quan, đoàn thể đạt kết quả tích cực, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Trong 05 năm qua, mặc dù khối lượng công việc nhiều, số lượng cán bộ đôi lúc còn thiếu nhưng Chi bộ Viện KSND thành phố Dĩ An luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Chất lượng, chỉ tiêu đều đạt và vượt theo kế hoạch đề ra, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót để ban hành kháng nghị, kiến nghị; công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được nâng lên rõ rệt đã góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Tham mưu kịp thời, có chất lượng cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong giải quyết các vụ, việc khó khăn, phức tạp về an ninh trật tự, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

          Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong thời gian tới, Chi bộ Viện KSND thành phố Dĩ An phấn đấu phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”

Trần Xuân Thao

Viết bình luận

* Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email.
{{fullname}}
Cập nhật: {{created}}
{{message}}