Thống kê truy cập

Hôm qua : 90
Hôm nay : 100
Đang online : 38
Lượt truy cập : 321.587

Liên kết

02/02/2023 | 11:15, Lượt xem: 3,375

1. Kế hoạch số 15/KH-VKSBD ngày 16/01/2023, V/v Tổ chức tực hiện Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành KSND năm 2023.

 

2. Hướng dẫn số 22/HD-VKSBD ngày 01/02/2023 về Công tác Thi đua, khen thưởng năm 2023.

 

3. Hướng dẫn số 21/HD-VKSBD ngày 31/01/2023 khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 và Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025".

 

4. Thông báo số 225/TB-VKSBD ngày 02/11/2022 V/v Ban hành hệ thống biểu mẫu trong công tác Thi đua, khen thưởng của ngành KSND. 

Viết bình luận

* Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email.
{{fullname}}
Cập nhật: {{created}}
{{message}}