Thống kê truy cập

Hôm qua : 62
Hôm nay : 70
Đang online : 40
Lượt truy cập : 321.587

Liên kết

21/06/2021 | 10:20, Lượt xem: 28,903
Ngày 17/6/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT, việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm mục đích: Tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Đồng thời, xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

Phạm vi áp dụng Bộ Quy tắc gồm: Các hành vi cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội. Bộ Quy tắc được áp dụng cho 03 nhóm đối tượng:

- Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội;

- Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội;

- Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.

Nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử quy định quy tắc ứng xử chung:

- Quy tắc Tôn trọng, tuân thủ pháp luật: Tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Quy tắc Lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Quy tắc An toàn bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin.

- Quy tắc Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.

Bộ Quy tắc ứng xử cũng quy định cụ thể về quy tắc ứng xử cho tổ chức, cá nhân; cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước; cho các cơ quan nhà nước; cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội và được phổ biến đến tất cả tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng mạng xã hội.

File đính kèm:

 

Tin từ trang thông tin điện tử VKSND Tối cao

Từ khóa: Việt Nam

Viết bình luận

* Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email.
{{fullname}}
Cập nhật: {{created}}
{{message}}