Thống kê truy cập

Hôm qua : 82
Hôm nay : 78
Đang online : 46
Lượt truy cập : 321.587

Liên kết

02/01/2023 | 13:49, Lượt xem: 3,055

KẾT QUẢ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2022

I. TỔNG KẾT NĂM

1. VIỆN KSND TỐI CAO

1.1. Cờ Thi đua Ngành KSND số 07/QĐ-VKSTC ngày 26/12/2022 

1.2. Cờ thi đua dẫn đầu khối số 06/QĐ-VKSTC ngày 26/12/2022 

1.3. Chiến sĩ thi đua Ngành KSNN số 12/QĐ-VKSTC ngày 26/12/2022 

1.4. Bằng khen CSTĐCS 2 Năm (2021-2022) số 11/QĐ-VKSTC ngày 26/12/2022 

1.5. Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2021-2022) số 10/QĐ-VKSTC ngày 26/12/2022

 

2. VIỆN KSND TỈNH BÌNH DƯƠNG

2.1. Công nhận: Tập thể Lao động tiên tiến. Số 17/QĐ-VKSBD ngày 05/12/2022;

2.2. Công nhận: Cá nhân Lao động tiên tiến. Số 16/QĐ-VKSBD ngày 05/12/2022;

2.3. Công nhận: Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số 19/QĐ-VKSBD ngày 05/12/2022;

2.4. Công nhận: Tập thể Lao động xuất sắc. Số 18/QĐ-VKSBD ngày 05/12/2022;

 

2.5. Khen thưởng: Tập thể Lao động tiên tiến. Số 20/QĐ-VKSBD ngày 05/12/2022;

2.6. Khen thưởng: Cá nhân Lao động tiên tiến. Số 21/QĐ-VKSBD ngày 05/12/2022;

2.7. Khen thưởng: Tập thể Xuất sắc. Số 22/QĐ-VKSBD ngày 05/12/2022;

 

II. THI ĐUA NGẮN HẠN (ĐỢT, CHUYÊN ĐỀ)

1. Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

-  Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao;

-  Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương.

2. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

-  Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao;

-  Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương.

3. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”

-  Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao;

-  Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương.

4. Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025.

-  Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao;

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, số 1538/QĐ-UBND ngày 28/6/2022;

-  Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương.

5. Công tác phòng, chống dịch Covid-19

-  Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao;

6. Quyết định Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm sát" năm 2022