Thống kê truy cập

Hôm qua : 36
Hôm nay : 50
Đang online : 35
Lượt truy cập : 321.587

Liên kết

09/07/2022 | 21:17, Lượt xem: 20,120

Viện KSND tỉnh Bình Dương tổ chức thành công Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh giai đoạn 2021 – 2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026 - 2031

Thực hiện chỉ đạo của Viện KSND tối cao về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của ngành Kiểm sát nhân dân và Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Bình Dương về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026 – 2031.

Căn cứ Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC ngày 25/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch số 90/KH-VKS ngày 24/5/2022 của Viện KSND tỉnh Bình Dương về việc rà soát quy hoạch, bổ sung quy hoạch chức vụ lãnh đạo quản lý Viện KSND 02 cấp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026 – 2031.

Ngày 08/7/2022, Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch chức danh Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh giai đoạn 2021 – 2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026 – 2031.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Lê Đức Xuân, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương; tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh, các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở Viện KSND tỉnh; các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Viện KSND tỉnh; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn Viện KSND tỉnh; các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND các huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Xuân, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương đã quán triệt về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cán bộ đưa vào bổ sung quy hoạch chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh giai đoạn 2021 – 2026 và quy hoạch giai đoạn 2026 - 2031. Thông báo danh sách dự kiến của Ban cán sự đảng về nguồn nhân sự được đưa ra hội nghị để lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu bổ sung quy hoạch chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh giai đoạn 2021 – 2026, xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026 -  2031 và thông tin về cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch để hội nghị nghiên cứu.

Đ/c Lê Đức Xuân, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Mục đích của việc giới thiệu bổ sung quy hoạch chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh giai đoạn 2021 – 2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026 -  2031 nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Ngành tại địa phương.

Yêu cầu của việc giới thiệu bổ sung quy hoạch chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh giai đoạn 2021 – 2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026 - 2031 phải căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, tổ chức, bộ máy, tiêu chuẩn cán bộ và thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có của Ngành. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ và phải đặt dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của tập thể Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu đơn vị trong công tác quy hoạch; gắn kết giữa quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý với quy hoạch cấp uỷ.

Tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Có tinh thần yêu nước nồng nàn; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác. Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Có đạo đức, lối sống mẫu mực; trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt. Có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên; lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp; trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp. Có năng lực và uy tín, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, dám đương đầu với khó khăn, thách thức; nói đi đôi với làm; có thành tích nổi trội, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Là hạt nhân quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm cao.

 Về số lượng: Đối với chức danh Viện trưởng Viện KSND tỉnh không quá 03 người. Đối với chức danh Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh không quá 06 người và phải đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi; khoảng cách giữa các độ tuổi là 5 năm, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; phấn đấu cán bộ trẻ dưới 45 tuổi chiếm từ 15% trở lên. Cán bộ đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021 - 2026 phải còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên. Cán bộ đưa vào quy hoạch giai đoạn 2006 - 2031 phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ.

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm

Sau phần phát biểu quán triệt, chỉ đạo của đồng chí Lê Đức Xuân, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương; Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 01 đồng chí được giới thiệu bổ sung quy hoạch chức danh Viện trưởng, 02 đồng chí được giới thiệu bổ sung quy hoạch chức danh Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh giai đoạn 2021 – 2026 và lấy phiếu tín nhiệm đối với 03 đồng chí được giới thiệu quy hoạch chức danh Viện trưởng, 06 đồng chí được giới thiệu quy hoạch chức danh Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương giai đoạn 2026 – 2031 theo đúng quy trình, quy định của Đảng và của Ngành.

 Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả. Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026 – 2031 đã thành công tốt ẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Trịnh Thế Minh - Trưởng phòng TCCB

Viết bình luận

* Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email.
{{fullname}}
Cập nhật: {{created}}
{{message}}