Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng - Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương trình bày tóm tắc kết quả công tác năm 2020 của ngành Kiểm sát tỉnh Bình Dương.

        Năm 2020, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2020, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH của Quốc hội và chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Ngành và công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của hiến pháp và pháp luật.

Đ/c Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương báo cáo tóm tắc kết qủa công tác năm 2020 

       Đồng chí Nguyễn Phước Trung - Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương thông qua Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 và trình bày Kế hoạch công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương.

        Năm 2021, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phấn đấu thực hiện các mục tiêu theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao: “Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp". Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng chống tham nhũng.

        Sắp xếp, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học kiểm sát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đ/c Nguyễn Phước Trung, Phó Viện trưởng, phụ trách VKSND tỉnh Bình Dương trình bày Kế hoạch công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương.

        Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Võ Văn Bá - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhất trí với nội dung báo cáo đánh giá cao kết quả hoạt động của VKSND tỉnh Bình Dương trong năm 2020. Nổi bật nhất là trách nhiệm công tố được đề cao, tiến độ giải quyết các vụ án được đẩy nhanh, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; tăng cường trách nhiệm trong kiểm sát trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; chất lượng tranh tụng của Viện kiểm sát tại phiên toà ngày càng được nâng lên; trong năm đã ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan khắc phục sửa chữa; chủ động tham mưu cho cấp uỷ; thực hiện tốt việc kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Năm 2020, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ do Quốc hội, Ngành đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ông đánh giá cao, biểu dương sự nổ lực và cố gắng với những kết quả đạt được của ngành Kiểm sát Bình Dương.

Đ/c Võ Văn Bá - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu tại Hội nghị

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

                                                         Bài viết: Tổ tuyên truyền- Viện KSND tỉnh Bình Dương