Thống kê truy cập

Hôm qua : 78
Hôm nay : 69
Đang online : 18
Lượt truy cập : 321.587

Liên kết

14/01/2020 | 14:55, Lượt xem: 3,308

Các biện pháp, giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại của năm 2019, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

  1. Kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại trong năm 2019.

  * Kết quả đạt được: Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với  thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Cuộc vận động đã được triển khai sâu rộng, thường xuyên và liên tục tới toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong phòng với phương châm nội dung, phương pháp thực hiện cuộc vận động được cụ thể hóa, sát với thực tiễn nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác. Lãnh đạo phòng đã tạo điều kiện cho Cán bộ, Kiểm sát viên, Chuyên viên học tập, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có sự nỗ lực phấn đấu, tăng cường trách nhiệm của từng Cán bộ, Kiểm sát viên nên Phòng 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, cụ thể:

Công tác THQCT và kiểm sát thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; do đây là công tác được Lãnh đạo Viện giao và tập thể Phòng chọn là khâu công tác đột phá nên đã tập trung theo dõi, quản lý chặt chẽ việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra, các Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và Viện kiểm sát 02 cấp tỉnh Bình Dương. Qua đó, Phòng đã tham mưu Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo Liên ngành thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tự kiểm tra công tác này để kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 25/10/2015 của Tỉnh ủy Bình Dương, về việc “Tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Cán bộ, Kiểm sát viên đã rất nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong THQCT và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao số lượng và chất lượng giải quyết án, đã giải quyết dứt điểm được một số vụ án khó khăn, phức tạp kéo dài, những vụ án dư luận đặc biệt quan tâm như: Vụ Nguyễn Văn Nết, can tội Giết người, Vụ Trần Hữu Hiệp, cn tội Giết người và Cố ý gây thương tích, Vụ Nguyễn Thái Dương, can tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, vụ Trần Trọng Luận, can tội Giết người... Đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra và Tòa chuyên trách của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương chọn án trọng điểm (10 vụ - 13 bị can), chọn 09 phiên tòa xét xử để rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp và phiên tòa đầu tiên tại tỉnh Bình Dương về áp dụng số hóa hồ sơ vụ án hình sự nhằm nâng cao tính minh bạch, khách quan trong công tác điều tra thu thập chứng cứ chứng minh tội phạm; qua đó chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội của địa phương (so với năm 2018, số tin báo đã giải quyết tăng 07 tin; số án KSĐT tăng 17 vụ - 61 bị can; số án truy tố tăng 13 vụ - 09 bị can, số án xét xử sơ thẩm tăng 12 vụ - 27 bị cáo, số Quyết định kháng nghị phúc thẩm nhiều nhất từ trước đến nay). Ngoài ra, Phòng còn thực hiện quản lý, theo dõi chặt chẽ các Chuyên đề về án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và Chuyên đề về quản lý án tạm đình chỉ, đã phát huy sáng kiến của cán bộ trong phòng về việc xây dựng và áp dụng thống nhất, đồng bộ phần mềm Excell cho 02 chuyên đề này.

         Đồng chí Trịnh Thế Minh (Bìa trái) ngoài cùng nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối

* Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân

- Do tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp, các vụ phạm pháp hình sự về Trật tự xã hội và Ma túy trong năm không những không giảm mà tính chất mức độ của tội phạm này vừa phức tạp, vừa manh động, tàn ác, gây hoang mang trong xã hội. Tuy nhiên, số lượng biên chế Cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng quá ít, năng lực chuyên môn chưa đồng đều, không tương xứng và không đáp ứng được với lượng công việc và tính chất công việc phải giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành.

- Các đạo luật về tư pháp được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 nhưng đến nay vẫn còn nhiều quy định mới chưa được liên ngành tư pháp Trung ương hướng dẫn thực hiện nên nhận thức giữa các cơ quan và người tiến hành tố tụng vẫn có sự khác biệt trong định tội danh, quan điểm giải quyết nên một số vụ, việc thời hạn giải quyết còn kéo dài và cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng án trả hồ sơ để điều tra bổ sung...

- Nguyên nhân: Quan hệ phối hợp giữa các Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng ở một số thời điểm vẫn còn chưa được tốt. Một vài tin báo về tội phạm, Cơ quan điều tra chậm tiến hành xác minh, có vụ việc Viện kiểm sát đã có yêu cầu xác minh nhưng Cơ quan điều tra chưa tích cực thực hiện đầy đủ dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết không đáng có. Tiến độ điều tra các vụ án nhìn chung không vi phạm quy định về thời hạn tố tụng nhưng đa số còn chậm so với yêu cầu xử lý nhanh nhằm phục vụ tình hình chính trị của địa phương. Còn nhiều vụ án phải gia hạn điều tra và tạm giam bị can. Một vài Thẩm phán được phân công thụ lý giải quyết vụ án chưa chủ động trao đổi với Kiểm sát viên để yêu cầu bổ sung chứng cứ còn thiếu trong giai đoạn chuẩn bị xét xử theo hướng dẫn của Liên ngành trung ương hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung và Quy chế phối hợp liên ngành của các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bình Dương trong giải quyết án hình sự mà cứ ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trình độ, năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ giải quyết án hình sự của người tiến hành tố tụng vẫn còn hạn chế nhất định. Một số Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán chưa chủ động nghiên cứu kỹ để thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, Quy chế nghiệp vụ của ngành và Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao vẫn còn để xảy ra vi phạm, thiếu sót, nhất là vi phạm khoản 5 Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo một vài cơ quan, đơn vị chưa được sâu sát; chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, chưa chỉ đạo quyết liệt trong việc khắc phục những vi phạm, thiếu sót trong hoạt động giải quyết án hình sự  thuộc trách nhiệm quản lý.

          2. Các biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác trọng tâm năm 2020.

 Lãnh đạo Phòng 2 nghiêm túc, tăng cường sự lãnh đạo và chịu trách nhiệm về lĩnh vực công tác được giao; triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập thể Kiểm sát viên, Chuyên viên của phòng thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong các Nghị quyết của Quốc hội và các yêu cầu công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục quán triệt, nghiên cứu, học tập nội dung các đạo luật mới và các văn bản hướng dẫn thi hành với hình thức phù hợp yêu cầu và điều kiện của đơn vị. Kịp thời tham mưu Lãnh đạo Viện tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu phục vụ cho công tác chuyên môn.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm trong các Chỉ thị chuyên đề và các Chỉ thị công tác kiểm sát của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; phải nâng cao chất lượng bản yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra (các bản yêu cầu phải được Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Viện kiểm tra, phê duyệt ý kiến); tăng cường hơn nữa các hoạt động trực tiếp xác minh, trực tiếp điều tra làm rõ tình tiết của vụ việc, vụ án; 100% vụ án  Kiểm sát viên phải tham gia cùng Điều tra viên hoặc trực tiếp ghi lời khai, hỏi cung bị can trước khi đề xuất Lãnh đạo ký, phê chuẩn hoặc không phê chuẩn các Quyết định tố tụng; Lãnh đạo phòng và Kiểm sát viên phải cương quyết, kịp thời có văn bản yêu cầu hoặc tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra, Điều tra viên khắc phục vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 88 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; đây là biện pháp và là giải pháp then chốt có tính chất quyết định đến chất lượng điều tra vụ án; bởi lẽ, nếu thực hiện tốt quy định này sẽ rút ngắn được thời gian điều tra thu thập chứng cứ và đảm bảo cho các tài liệu chứng cứ có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội và là giải pháp hữu hiệu để hạn chế đến mức thấp nhất hoặc chấm dứt được tình trạng án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Lãnh đạo Phòng phải trực tiếp cùng Kiểm sát viên nghiên cứu tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đánh giá chứng cứ và đảm bảo chứng cứ phải có giá trị chứng minh theo quy định tại Điều 86, 87 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; qua đó nâng cao chất lượng bản Cáo trạng truy tố, đảm bảo quyết định truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người không phạm tội, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Nghiêm túc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; bảo đảm hoạt động tranh tụng có chất lượng và thuyết phục; Phấn đấu không để xảy ra trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án xét xử tuyên không phạm tội; tăng cường công tác kiểm sát bản án sơ thẩm, kiên quyết kháng nghị phúc thẩm đối với những bản án có vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Phối hợp với Tòa án tỉnh tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; qua công tác xét xử, xác định, lựa chọn những nội dung còn hạn chế, yếu kém của Kiểm sát viên trong công tác THQCT, KSXXST để đề xuất Lãnh đạo Viện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho Kiểm sát viên.

Lãnh đạo, Kiểm sát viên và Chuyên viên của Phòng phải đặt quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hết mình, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ mà Nghị quyết của Quốc hội và của ngành đã đặt ra.

* Với các biện pháp, giải pháp đã đề ra như trên; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Chuyên viên Phòng 2 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương quyết tâm tổ chức khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm 2019; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tất cả các nhiệm vụ được giao, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

                                                                                                                  Trịnh Thế Minh

                                                                                              Trưởng Phòng 2 – Viện KSND tỉnh Bình Dương

Viết bình luận

* Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email.
{{fullname}}
Cập nhật: {{created}}
{{message}}


Hoa Danh Cho Nam Những chàng trai Bình Dương Những chàng trai Vũng Tàu Những chàng trai Biên Hoà Nam