Thống kê truy cập

Hôm qua : 26
Hôm nay : 92
Đang online : 14
Lượt truy cập : 321.587

Liên kết

28/11/2019 | 9:19, Lượt xem: 18,090

Để tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành Tố tụng tỉnh Bình Dương với các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương) trong công tác tiếp nhận thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Phối hợp trong hoạt động Tố tụng giữa các cơ quan tiến hành Tố tụng tỉnh Bình Dương với Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương. Phối hợp giữa Công an – Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và Phối hợp giữa Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương trong lĩnh vực giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản nhằm đáp ứng yêu cầu phối hợp thực hiện các quy định mới của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hành chính năm 2015; các Bộ luật, Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, đơn vị, tổ chức; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giải quyết các vụ án hình sự; chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; phát huy tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ chung theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành, mỗi tổ chức, đơn vị.

                                                   Quang cảnh hội nghị 

Hôm nay, lúc 15 giờ ngày 27/11/2019, tại trụ sở Công an tỉnh Bình Dương, Lãnh đạo liên ngành Công an; Viện kiểm sát; Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương cùng Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục Hải quan tỉnh và Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương đã ký các Quy chế phối hợp liên ngành. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị còn có Đồng chí Trương Văn Dũng – Phó trưởng ban - Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương, Đồng chí Giám đốc, các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Các Quy chế phối hợp được ký kết, gồm:

1. Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật TTHS năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Thay thế Quy chế liên ngành số 02/QCLN/2014/CA-VKS- SCSPC&CC-CHQ-SNN&PTNN ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Cục Hải quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh). Kết cấu và nội dung Quy chế, gồm có: Các căn cứ pháp lý làm cơ sở để xây dựng Quy chế phối hợp; có 03 Chương và 10 Điều. Chương I: Những quy định chung, gồm có 03 điều quy định về phạm vi phối hợp, đối tượng phối hợp và nguyên tắc phối hợp. Chương II: Nội dung và hình thức phối hợp, gồm có 05 điều, gồm các quy định về: Nội dung phối hợp, hình thức phối hợp, chế độ báo cáo, tổ chức họp liên ngành và Tổ chức kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh. Chương III; Tổ chức thực hiện, có 02 điều, gồm trách nhiệm thi hành và hiệu lực thi hành của Quy chế.

Lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Sở NN&PTNT và Cục Hải Quan tỉnh ký kết Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật TTHS năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh Bình Dương

2. Quy chế phối hợp trong hoạt động tố tụng giữa các Cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp tỉnh Bình Dương với Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương. Kết cấu và nội dung Quy chế, gồm có: Các căn cứ pháp lý làm cơ sở để xây dựng Quy chế phối hợp; có 03 Chương và 11 Điều. Chương I: Quy định chung, gồm có 03 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc phối hợp. Chương II: Nội dung và trách nhiệm phối hợp, gồm có 05 điều về các quy định về Nội dung và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan tiến hành Tố tụng 02 cấp tỉnh Bình Dương trong hoạt động Tố tụng hình sự; Nội dung và trách nhiệm phối hợp của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương trong hoạt động Tố tụng hình sự; Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Phối hợp trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin; Phối hợp trong việc chi trả thù lao cho Luật sư trong trường hợp Luật sư tham gia Tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành Tố tụng. Chương III: Tổ chức thực hiện, gồm 03 điều, quy định về Trách nhiệm thi hành, chế độ giao ban liên ngành và hiệu lực thi hành Quy chế.

Lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát và Tòa án tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trong hoạt động tố tụng giữa các Cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp tỉnh Bình Dương với Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương

3. Quy chế phối hợp liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương trong công tác điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự (thay thế Quy chế số 01/QCPH-CA-VKS-TA ngày 12/7/2012 của Liên ngành Công an - Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương). Kết cấu và nội dung Quy chế, gồm có: Các căn cứ pháp lý làm cơ sở để xây dựng Quy chế phối hợp gồm có 03 Chương, 14 Điều. Chương I: Quy định chung, gồm có 03 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc phối hợp. Chương II: Nội dung và trách nhiệm phối hợp, gồm có 09 điều, quy định về: Phối hợp thực hiện các hoạt động điều tra trước khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; Phối hợp thực hiện các hoạt động điều tra sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; Phối hợp trong việc kết thúc điều tra; Phối hợp trong giai đoạn truy tố; Phối hợp trong giai đoạn xét xử sơ thẩm; Phối hợp trong giai đoạn điều tra bổ sung, điều tra lại; Phối hợp liên ngành trong giải quyết vụ án trọng điểm, vụ án đặc biệt nghiêm trọng dư luận quan tâm và vụ án có khó khăn vướng mắc. Phối hợp thực hiện các hoạt động nghiệp vụ Tố tụng; Chế độ thông tin báo cáo, giao ban liên ngành. Chương III: Tổ chức thực hiện, gồm có 02 điều, quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thực hiện quy chế.

Lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát và Tòa án tỉnh ký kết Quy chế phối hợp liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương trong công tác điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

4. Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương trong lĩnh vực giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động phá sản. Kết cấu và nội dung Quy chế, gồm có: Các căn cứ pháp lý làm cơ sở để xây dựng Quy chế phối hợp, gồm có 03 Chương, 08 Điều. Chương I: Nguyên tắc và phạm vi phối hợp, gồm có 03 điều quy định về các nguyên tắc phối hợp, phạm vi phối hợp và trách nhiệm của các Cơ quan tham gia phối hợp. Chương II: Nội dung và hình thức phối hợp, gồm có 03 điều quy định về các nội dung phối hợp, hình thức phối hợp và chế độ họp, thông tin giữa các cơ quan tham gia phối hợp. Chương III: Tổ chức thực hiện, gồm có 02 điều quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành của quy chế.

Lãnh đạo Viện kiểm sát và Tòa án tỉnh ký kết Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương trong lĩnh vực giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động phá sản

Nội dung các Quy chế mới ký kết đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành cũng như trách nhiệm phối hợp trong từng giai đoạn tố tụng, trách nhiệm trong việc giải quyết án của từng cơ quan…theo các quy định mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Dân sự, Hành chính... năm 2015, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết án hình sự, án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản ... theo quy định của pháp luật.

Để các Quy chế phối hợp liên ngành luôn được gắn kết bền chặt và thành công trong thực tiễn với chất lượng, hiệu quả như mục đích yêu cầu của Liên ngành đề ra. Tại Hội nghị, các đồng chí Phó trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan liên ngành có trách nhiệm thực thi đến mỗi Quy chế đều thể hiện rõ tình đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, sự tin tưởng, đồng thuận, thống nhất cao.

                                  Các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan liên ngành 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng-Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trịnh Ngọc Quyên-Giám đốc công an tỉnh Bình Dương

phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trương Văn Dũng-Phó trưởng Ban nội chính tỉnh Bình Dương

phát biểu tại hội nghị

Thể hiện niềm tin sâu sắc vào hiệu quả và thành công tốt đẹp của quá trình tổ chức thực hiện các Quy chế phối hợp này và sẽ quyết tâm tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy chế, để đạt được chất lượng, hiệu quả cao nhất trong thực thi nhiệm vụ của mỗi ngành, góp phần đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các vi phạm, các loại tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; ngày càng nâng cao uy tín, giữ vững được lòng tin của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân địa phương đối với các Cơ quan bảo vệ pháp luật.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

                      Bài viết: Trịnh Thế Minh-Trưởng phòng 2 Viện KSND tỉnh Bình Dương

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận

* Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email.
{{fullname}}
Cập nhật: {{created}}
{{message}}


Hoa Danh Cho Nam Những chàng trai Bình Dương Những chàng trai Vũng Tàu Những chàng trai Biên Hoà Nam