Hội nghị nâng cao trách nhiệm phối hợp

30/09/2015 | 9:26 14,565
Ngày 22/9/2015 tổ chức Hội nghị nâng cao trách nhiệm phối hợp trong công tác tiếp nhận, xử lý, tố giác, tin báo về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp