Thống kê truy cập

Hôm qua : 36
Hôm nay : 66
Đang online : 3
Lượt truy cập : 321.587

Liên kết

14/04/2021 | 9:42, Lượt xem: 3,628

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

1. Đ/c Nguyễn Thắng Lợi - Phó Viện trưởng- Chỉ huy trưởng;

2. Đ/c Trương Xuân Văn - Phó Trưởng Phòng 2- Phó Chỉ huy trưởng;

2. Đ/c Lê Thị Gấm - Chánh Văn phòng- Chính trị viên;

4. Đ/c Nguyễn Trường Đại - Kiểm tra viên Phòng 1- Chính trị viên.

 

TRUNG ĐỘI TỰ VỆ THUỘC BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ VKSND TỈNH BÌNH DƯƠNG

1. Đ/c Khương Văn Út - Phó Chánh Văn phòng- Trung đội trưởng;

2. Đ/c Đỗ Văn Đồng - Kiểm sát viên Trung cấp Phòng 1- Tiểu đội trưởng tiểu đội 1;

3. Đ/c Lê Huy Nghĩa - Kiểm sát viên Trung cấp Phòng 1- Tiểu đội phó tiểu đội 1;

4. Đ/c Phan Văn Lợi - Kiểm sát viên Trung cấp Phòng 9- Chiến sĩ tiểu đội 1;

5. Đ/c Võ Anh Duy - Kiểm sát viên Sơ cấp Thanh tra Khiếu tố- Chiến sĩ tiểu đội 1;

6. Đ/c Nguyễn Văn Tiến - Kiểm tra viên Phòng 10- Chiến sĩ tiểu đội 1;

7. Đ/c Phạm Cao Cường - Chuyên viên Văn phòng- Chiến sĩ tiểu đội 1;

8. Đ/c Phan Mạnh Cường - Chuyên viên Văn phòng- Chiến sĩ tiểu đội 1;

9. Đ/c Nguyễn Hoàng Phong - Nhân viên Phòng 1- Chiến sĩ tiểu đội 1;

10. Đ/c Phạm Văn Tươi - Nhân viên Văn phòng - Chiến sĩ tiểu đội 1.

11. Đ/c Nguyễn Thành Nhân - Phó Trưởng phòng 2- Tiểu đội trưởng tiểu đội 2;

13. Đ/c Trần Tấn lập - Kiểm sát viên Trung cấp Phòng 2- Tiểu đội phó tiểu đội 2;

14. Đ/c Nguyễn Đức Chính - Chuyên viên Phòng 2- Chiến sĩ tiểu đội 2;

15. Đ/c Nguyễn Văn Thắng - Chuyên viên Phòng 2- Chiến sĩ tiểu đội 2.

Viết bình luận

* Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email.
{{fullname}}
Cập nhật: {{created}}
{{message}}

Các tin khác